D y r e k c j a    s z k o ł y

   

 
 
 

  D y r e k t o r   S z k o ł y

 

 

  W i c e d y r e k t o r   s z k o ł y

- mgr Lucjan Miciuk
e-mail: lmiciuk@sp14.lublin.
eu

 

- mgr Krystyna Wawro
e-mail: kwawro@sp14.lublin.
eu
 

nauczyciel dyplomowany


 

nauczyciel dyplomowany

ekspert
wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych
lub egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Staż pracy – 25 lat

Powrót na stronę główną