Dla uczniów klas I-III

                                         1. Kamizelka bordowa z naszytą z lewej strony tarczą szkolną
                                      obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena kamizelki dla dziewcząt - 45
                                      obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena kamizelki dla chłopców - 55
 
                           2. Spódnica w "szkocką kratę" w kolorze czerwono-granatowym (dziewczęta)
                                     obowiązująca
w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena spódniczki - 45
 
                           3. Spodnie granatowe (chłopcy)
                                    
obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena spodni - 60
 
                           4. T-shirt biały z naszytą tarczą szkolną
                                     obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena t-shirtu - 15
 
                           5. Polar granatowy z bordo wstawkami oraz z naszytą z lewej strony tarczą szkolną
                                     obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena polara- 45
 

 

Dla uczniów klas IV-VI

                                         1. Kamizelka bordowa z naszytą z lewej strony tarczą szkolną
                                      obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena kamizelki dla dziewcząt - 50
                                      obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena kamizelki dla chłopców - 59
 
                           2. Spódnica w "szkocką kratę" w kolorze czerwono-granatowym (dziewczęta)
                                     obowiązująca
w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena spódniczki - 45
 
                           3. Spodnie granatowe (chłopcy)
                                    
obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena spodni - 60
 
                           4. T-shirt biały z naszytą tarczą szkolną
                                     obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena t-shirtu - 15
 
                           5. Polar granatowy z bordo wstawkami oraz z naszytą z lewej strony tarczą szkolną
                                     obowiązująca w bieżącym roku szkolnym 2013-2014
cena polara- 45

 


       
Uwaga!
                                Odbiór zamówionych stroi odbywa się obecnie bezpośrednio w szkole, w sekretariacie,
                                tylko w niżej wymienionych terminach:

                                                 1 24 września (wtorek) w godz. 900 - 1000 dla klas II-VI
                                                 2.    3 października (czwartek) w godz. 1700 - 1800  dla klas I-szych
                                 

                                 Po wyżej wymienionych  terminach, w sytuacjach wyłącznie wyjątkowych, po mundurek
                       będzie należało się udać bezpośrednio do firmy, która mieści się przy ul.
Leonarda 18.
                  
Telefon kontaktowy: (081) 441-86-80

           WAŻNE !!!
                       Przy zamawianiu mundurków
wymaga się obecności uczniów celem pobierania właściwych wymiarów.
                       Nie będą realizowane zamówienia Rodziców zgłaszających się bez swoich dzieci.

                             Opłaty za powyższe zamówienia należy dokonywać wyłącznie u Pani Bożeny Zielińskiej, właścicielki firmy produkcyjno-handlowej "Europa", która mieści się przy ul. Leonarda 18. Telefon kontaktowy: (081) 441-86-80.

 

         Wymieniony wyżej w punkcie 4: t-shirt oraz w punkcie 5: polar nie wchodzą w zakres obowiązkowego stroju szkolnego, choć polar jest godny uwagi i na pewno wielu Rodzicom i uczniom się spodoba.

         

         UWAGA!!!
                  
Zamówienia mundurków w siedzibie firmy, przy ul. Leonarda 18 realizowane będą dopiero od 1 listopada.
                      
Realizacja tych zamówień może trwać do 3 miesięcy. Po tym dopiero terminie, za każdy dzień zwłoki
                       niewywiązania się firmy z ustalonego w umowie terminu wartość zamówienia będzie tańsza o 1%.
                       W związku z powyższym proszę przy zamówieniu dopominać się od firmy pokwitowania zamówienia
                       z właściwą datą. Brak takiego pokwitowania uniemożliwi dochodzenie ze strony firmy jakichkolwiek
                       roszczeń.

 

         Przypomina się Rodzicom i uczniom, o obowiązku noszenia stroju szkolnego przez wszystkich uczniów.
          
(Wyjątek stanowią jedynie pierwszoklasiści do dnia ślubowania).

           Nie wprowadza się obowiązkowego noszenia mundurków w oddziałach zerowych.

           Foto galeria:


.

    Od nowa    
.

Powrót na stronę główną