Ogłoszenia


 


>>> 

 

>>>  Kliknij tutaj i obejrzyj, jak wygląda już teraz nasza Nowa Szkoła

 

>>>  Zapraszamy na kolonie letnie do Tatr i Haduszoboszlo

 

>>>  Zastępstwa

 

>>>  4 marca 2014r. (wtorek), w sali nr 11, o godz. 1730 - odbędzie się zebranie Rady Rodziców, podczas którego zostaną omówione przez Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin zagadnienia związane ze zmianą obwodu naszej szkoły.
                                                                                     Obecność wszystkich członków Rady Rodziców obowiązkowa!

>>>  11 marca 2014r. (wtorek), w sali gimnastycznej, o godz. 1700 - odbędzie się spotkanie informacyjne  dla Rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych i wyższych w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie, z udziałem przedstawiciela Lubelskiego Kuratorium Oświaty, podczas którego zostaną omówione zagadnienia związane ze zmianą obwodu naszej szkoły, z naborem i funkcjonowaniem placówki w nowej siedzibie oraz zagadnieniami związanymi z edukacją dzieci pięcio- i sześcioletnich w szkole.

>>>  Opłata za obiady za miesiąc luty 66,00 w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę miesiąca którego dotyczy wpłata.

                                                       
 (20 dni  x 3,30 zł)

    
 Opłata za obiady powinna być uiszczona do dnia 10 lutego na konto: 42 1240 1503 1111 0010 0149 8654. Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie.

      O
płata za obiady, za cały miesiąc
luty dla pracowników szkoły wynosi: 104,40
(W opisie przelewu należy wskazać ponadto odrębnie kwotę za obiady - 66,00 zł oraz kwotę dopłaty - 38,40)

       Cena jednego obiadu dla pracowników szkoły
wynosi:

                                                             3,30 zł - wsad do kotła
                                                          +1,92 zł 
- obowiązkowa dopłata
                                                                   
                                                          Razem:
5,22

                                 
                                            czyli:
deklarowana ilość dni x cena jednego obiadu


 
      P
osiłki w stołówce szkolnej wydawane będą tylko za okazaniem abonamentu.
 

UWAGA!
Od 1 grudnia 2013 r. podstawą do wydania abonamentu jest wypełnienie:
                                                                                  
Karty zgłoszenia dla ucznia
                                                                                  
Tutaj możesz ją pobrać w formacie doc..

                                                                                   Karty zgłoszenia dla pracownika
                                                                                  
Tutaj możesz ją pobrać w formacie doc..
 

Za utrudnienia przepraszamy!

      Odpisy obiadów uwzględniane będą tylko wtedy, gdy informacja o rezygnacji z obiadu zgłoszona zostanie nie później niż do godziny 1100 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia lub pracownika. Odpisy zgłaszać można: w sekretariacie, osobiście lub telefonicznie – tel. (81) 533-30-57 oraz w pokoju Intendenta osobiście lub telefonicznie – tel. (81) 533-30-57 wew.18. Lista odpisów udostępniana będzie u intendenta. Nadpłatę powstałą w wyniku odpisów odliczyć należy w kolejnym miesiącu.

      Tutaj możesz zapoznać się z treścią całego Regulaminu funkcjonowania Stołówki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie lub pobrać go w formacie doc..
 

>>>  Jadłospis 3 - 7 II 2014 Kliknij
 

>>>   Opłata za mleko smakowe  za I kwartał 2014 r (tj. styczeń, luty, marzec) wynosi 6,40 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 42 1240 1503 1111 0010 0149 8654.


 

>>>  WAŻNE!!! Przeczytaj, czym są ROTAWIRUSY i NOROWIRUSY

                   Materiały opracowane przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.


>>> 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

                         1.      
2 stycznia 2014 r. (czwartek)
                         2.      
3 stycznia 2014 r. (piątek)
                         3.      
1 kwietnia 2014 r. (wtorek)
                         4.     
30 kwietnia 2014 r. (środa)
                         5.      
2 maja 2014 r. (piątek)
                         6.    
20 czerwca 2014 r. (piątek)

        W tych dniach czynna jest świetlica oraz stołówka szkolna. Prosimy Rodziców o złożenie, najpóźniej w przeddzień dnia wolnego do świetlicy szkolnej pisemnej deklaracji o przyprowadzeniu dziecka w podanych wyżej dniach do szkoły oraz o chęci skorzystania w tych dniach ze szkolnego obiadu. Ułatwi to nam zorganizowanie uczniom optymalnej opieki oraz przygotowania stosownej ilości obiadów.  

 

>>>  Nasza szkoła bierze udział w akcji Dzień Zdrowego Śniadania. Więcej o akcji TUTAJ
                                                                                                                                               
Koordynator akcji - p. Bożena Okuszko

 

>>>  Darmowa nauka języka angielskiego przez Internet KLIKNIJ
 
>>>  Obejrzyj filmy edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy:

      Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
    Krwotok wewnętrzny
    Krwotok z nosa
          Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia
      Numery alarmowe w Polsce
      Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca

>>>  Zagraj w edukacyjną grę internetową "pierwsza pomoc", poświęconą ratowaniu życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Gra dostępna jest na stronie:
https://www.szkolenia-bhp24.pl/public/upload/pierwszapomoc.swf
 

>>> Nasza szkoła razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski, w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci bierze udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.
      Jest to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu.

     Film reklamowy dotyczący akcji Warto Być Dobrym

 

>>> 
                
                                Celem uzyskania dokładniejszych informacji kliknij  ----> Tutaj .

>>>  Wyprawka szkolna 2013-2014
 

>>>  Zasady korzystania ze szkolnych obiadów.
 

>>>  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
 

>>>  Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 2012/2013

>>>  Ustawowo wolne dni od pracy 2013/2014
 

>>>  Wychowawcy klas
 

>>>  Zespoły zadaniowe
 

>>>  Opiekunowie naszych klasopracowni


>>>  Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla klas O-wych

>>>  Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III

>>>  Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla klas IV-VI


>>>  Tak pracujemy
 

>>>  Projekty zewnętrzne realizowane w naszej szkole
 

>>>  Harmonogram posiedzeń Rad Pedagogicznych
 

>>>  Harmonogram zebrań i konsultacji z Rodzicami
 

 >>>  Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS


>>>  Zapisy na zajęcia sportowe dodatkowe o specjalności gry i zabawy ruchowe z karate


 

>>>  

     Szanowni Rodzice!
             
     Uruchomiliśmy   dla  Państwa   elektroniczny   dziennik  lekcyjny.    Klikając  na  stronie  głównej  szkoły   w   ,   po  wpisaniu swojego adresu e-mailowego, który to podaliście Państwo swoim wychowawcom i znanego jedynie Państwu hasła  macie Państwo możliwość zapoznania się z bieżącymi  ocenami Waszego dziecka oraz aktualnymi sprawami dotyczącymi klasy i szkoły.
             
       Zapraszamy Państwa do bieżącego śledzenia postępów swoich pociech.

 

                      >>> 
                                                                                                           Celem uzyskania niezbędnych informacji - kliknij powyżej na napis

 

>>>  Godziny pracy szkolnego pedagoga:
                                                    
Poniedziałek:   900 - 1300
  
                                                  Wtorek:             730 - 1130
  
                                                  Środa:               1300 - 1700
  
                                                  Czwartek:        1200 - 1600
  
                                                  Piątek:              1000 - 1400

>>>  Zerówka w bieżącym roku szkolnym czynna jest od godz. 700 do godz. 1700.

>>>  Świetlica w bieżącym roku szkolnym czynna jest od godz. 630 do godz. 1800.

>>>  Dla uczniów klas I-IV zamieszkałych powyżej 3 km od szkoły zapewniamy dowóz busem.

 

>>>                 

      Program "1 % dla mojej szkoły" wykorzystuje zapis Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (art. 27), który umożliwia przekazanie przez osoby fizyczne 1 % podatku od dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jest taką organizacją.

        Akcja trwa w okresie składania zeznań podatkowych PIT za rok 2013, tj. do 30 kwietnia 2014 r.

                                                                                                                              ---> więcej                               


>>> Do pobrania w formacie doc.   wzór Planu pracy

 

Powrót na stronę główną