Drodzy Rodzice


.


Stowarzyszenie "
Przyjazna Szkoła" z Mysłowic
(www.ps.org.plobjęło szkołę Twojego dziecka programem
"
1% dla mojej szkoły".

      Jest to szansa zdobycia dużych środków pochodzących ze skarbu państwa na działanie polepszające edukację naszych dzieci i młodzieży bez konieczności uszczuplania własnego budżetu domowego - wydane pieniądze zostaną zwrócone przez Urząd Skarbowy.
      Program "1 % dla mojej szkoły" wykorzystuje zapis Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (art. 27), który umożliwia przekazanie przez osoby fizyczne 1 % podatku od dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jest taką organizacją.
      Akcja trwa w okresie składania zeznań podatkowych PIT za rok 2012, tj.
do 30 kwietnia 2013 r.
Jako rodzice mamy więc możliwość zdecydowania o przekazaniu części podatku na bardzo konkretny cel - edukację naszych dzieci.
     
      Oto wzór instrukcji wpłaty:

na którym należy w polu "kwota" wpisać wartość wynikającą z obliczonego w PIT 1% z podatku należnego.
          * PIT 37 poz. 124 "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz opp"
          * PIT 36 poz. 303 "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz opp"

      Druk uzupełniamy danymi osobowymi i nadanym szkole indywidualnym numerem konta:

                                                             
105900000223
                                                                które należy wpisać w polu "nr rachunku odbiorcy"

      Tak więc wpis w zeznaniu podatkowym PIT będzie wyglądał następująco:

           

      Zgromadzone w opisany sposób środki zostaną przekazane naszej szkole. Przeznaczyć je będziemy mogli na zakup pomocy dydaktycznych, komputerów, mebli i bieżące remonty.

      Dlatego też apelujemy do Was o pomoc i wsparcie akcji, a także zachęcenie Waszych krewnych, znajomych o dokonanie wpłat na rzecz Stowarzyszenia, które na mocy zawartej ze szkołą umowy - gwarantuje udzielenie nam pomocy.

 Regulamin akcji "Jeden procent" jest dostępny w formie pdf. ->  Tutaj

     Uwaga:
     
      Konsultanci Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" są do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
                                                                                        +
48 662-066-900  lub  fax:  (32) 444-66-11
                                                                                               e-mail: listy@ps.org.pl

                            
w naszej szkole konsultacji chętnie udzieli Pani Halina Kadłubowska - nauczyciel świetlicy.

Aktualności

Z  odliczeń podatkowych za rok 2011 otrzymamy od Stowarzyszenia w bieżącym roku
kwotę 
1218,60


Zakupimy:
nowe meble do sali nr 3.


Z  odliczeń podatkowych za rok 2010 otrzymaliśmy od Stowarzyszenia
kwotę 
1.716,
40

Zakupiliśmy:
zestaw komputerowy, a wcześniej: kamerę wideo, aparat cyfrowy i monitor.
 

Powrót na stronę główną