Wykaz zajęć pozalekcyjnych


Z   a   p   r   a   s   z   a   m   y

 

Nazwa koła

Terminy Sala Godzina:

Prowadzący

1

O d d z i a ł   z e r o w y

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia

 
Język angielski
dla uczniów klasy 0-wych
wtorek
środa
czwartek
s. 24 1200 - 1230
1230 - 1300
1200 - 1230
mgr Magdalena Cękalska
       
Rytmika
dla uczniów klasy 0-wych
wtorek
czwartek
piątek
1100 -1130 mgr Katarzyna Wiśniewska
1120 -1150
1030 -1100
       
Religia
dla uczniów klasy 0-wych
poniedziałek
środa
  930 - 1000
  830 -   900
mgr s. Anna Piętak
 
Zajęcia wykraczające poza podstawę programową
dla uczniów klasy 0-wych
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
  1230 - 1700
1230 - 1700
1300 - 1700
1230 - 1700
1200 - 1700
mgr Paulina Wójcik
 
Zajęcia logopedyczne wtorek s. 24 1300 - 1430 mgr Paulina Strugalska
 
Zajęcia logopedyczne piątek s. 24 1315 - 1415 mgr Paulina Strugalska
 
Gimnastyka korekcyjna wtorek
piątek
s. 22 1230 - 1300
1215 - 1245
mgr Dorota Góra
 
Zespół instrumentalno-muzyczny
dla uczniów klas 0-wych
niedziela Kościół parafialny 1000 - 1200 s. mgr Anna Piętak
 
Chór szkolny
dla uczniów klas 0-wych

czwartek

s. 17 1405 - 1505 mgr Katarzyna Wiśniewska
 
Język ukraiński
dla uczniów klas 0-wych
sobota al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1000 - 1045 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
dla uczniów klas 0-wych
sobota al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1050- 1135 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
dla uczniów klas 0-wych
sobota al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1140 - 1225 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
"Słowa w muzykę i kolory przebrane"
dla uczniów klas II i III-cich
sobota
(pierwsze soboty
w miesiącu)
al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1310 - 1510 mgr Dorota Szostak
         
Religia greckokatolicka
dla uczniów klas 0-wych
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1135 - 1220
1230 - 1315
ks. dr Jarosław Storoniak
 
Zajęcia "Świat wartości"
dla uczniów klas 0-wych
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1705 - 1735 ks. dr Jarosław Storoniak
 
Koło religii greckokatolickiej
dla uczniów klas 0-wych
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1745 - 1830 ks. dr Jarosław Storoniak
 

2

K l a s y   I - III

Zajęcia wyrównujące wiedzę i rozwój ucznia

 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas I- II
czwartek s. 20 1600 - 1700 mgr Elżbieta Piekarniak
 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas I- IV
piątek s. 20 1200 - 1300 mgr Elżbieta Piekarniak
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klasy II b
środa s. 20 1100 - 1300 mgr Kamil Stefaniak
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z elementami uprawiania motoryki małej
dla uczniów klas II-gich
piątek s. 19 1215 - 1300 mgr Jolanta Piwowarska
 
 
 
 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia

 
Zajęcia plastyczne
dla uczniów klas I-szych
środa s. 13 1215 - 1300 mgr Ewa Koniczyńska
 
Basen
dla uczniów klas I-szych
piątek Gim. 5 1905 - 2035 mgr Dorota Góra
mgr Konrad Radecki
mgr Katarzyna Plewko
Zajęcia informatyczne "Internet źródłem wiedzy
i rozrywki"
dla uczniów klas I-III
środa s. czytelnia   915 - 1000 mgr Monika Czapka
 
Zespół instrumentalno-muzyczny
dla uczniów klas I-III
niedziela Kościół parafialny 1000 - 1200 s. mgr Anna Piętak
 
Chór szkolny
dla uczniów klas I-III

czwartek

s. 17 1405 - 1505 mgr Katarzyna Wiśniewska
 
Zajęcia matematyczne
dla uczniów klas II - III
poniedziałek s. 16 1215 - 1300 mgr Beata Mącik
 
Zajęcia plastyczne
dla uczniów klas II-III
piątek s. 4 1510 - 1645 mgr Małgorzata Kędzierska
 
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
dla uczniów klas III-cich
wtorek s. 5 1510 - 1555 mgr Magdalena Cękalska
 
Język ukraiński
dla uczniów klas 0 II i IV-tych
sobota al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1000 - 1045 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
dla uczniów klas 0 II i IV-tych
sobota al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1050 - 1135 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
dla uczniów klas 0 II i IV-tych
sobota al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1140 - 1225 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
"Słowa w muzykę i kolory przebrane"
dla uczniów klas II i III-cich
sobota
(pierwsze soboty
w miesiącu)
al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1310 - 1510 mgr Dorota Szostak
 
Religia greckokatolicka
dla uczniów klas I-III
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1135 - 1220
1230 - 1315
ks. dr mgr Jarosław Storoniak
 
Zajęcia "Świat wartości"
dla uczniów klas I-III
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1705 - 1735 ks. dr Jarosław Storoniak
 
Koło religii greckokatolickiej
dla uczniów klas I-III
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1745 - 1830 ks. dr Jarosław Storoniak
 3

 

K l a s y   IV - VI
.

Zajęcia wyrównujące wiedzę i rozwój ucznia
 

Zajęcia wyrównywania wiedzy
dla uczniów klasy IV b
wtorek s. 16 1415- 1500 mgr Ewa Czajka-Kamińska
         
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas IV-V
poniedziałek s. czytelnia 1600 - 1700 mgr Kinga Łukawska
         
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas V-VI
poniedziałek s. 11 1500 - 1600 mgr Ewelina Zakrzewska
         
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas V-VI
środa s. 11 1505 - 1605 mgr Ewelina Zakrzewska
         
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas V-VI
środa s. czytelnia 1410 - 1510 mgr Kinga Łukawska
         
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu
uczniów klas VI-tych
wtorek s. 16 1320 - 1405 mgr Ewa Czajka-Kamińska
 
Przygotowanie do sprawdzianu
uczniów klas VI-tych
wtorek s. 11 1320 - 1405 mgr Danuta Soboń
 
         
 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia

         
Koło polonistyczno-historyczne
dla uczniów klas IV-VI
wtorek s. 15 1415 - 1545 mgr Katarzyna Mazur
         
Kółko polonistyczne
dla uczniów klas IV-VI
piątek
(co dwa tygodnie)
s. 16 1215 - 1315 mgr Bożenna Doktór
         
Zajęcia konwersacyjne z elementami wymowy języka angielskiego
dla uczniów klas IV-VI
czwartek s. 11   730 815 mgr Katarzyna Jonak
         
Kółko języka angielskiego
dla uczniów klas IV-VI 

czwartek                

s. 18 1415 - 1500 mgr Jakub Rzeźnik
         
Kółko języka angielskiego
dla uczniów klas IV-VI
piątek s. 18

1415 - 1500

mgr Jakub Rzeźnik
         
Zajęcia "Kalejdoskop Matematyczny"
dla uczniów klas IV-VI
wtorek s. 13 1415 - 1520 mgr Ewa Tomaszewska
         
Kolo astronomiczne
dla uczniów klas IV-VI
piątek s. 11 1215 - 1300 mgr Katarzyna Jonak
         
Koło informatyczne
dla uczniów klas IV-VI
czwartek s. 19 1320 - 1500 mgr Jacek Daniel
         
Zespół instrumentalno-muzyczny
dla uczniów klas IV-VI
niedziela Kościół parafialny 1000 -   1200 s. mgr Anna Piętak
         
Chór szkolny
dla uczniów klas IV-VI
czwartek s. 17 1405 - 1505 mgr Katarzyna Wiśniewska
         
Zajęcia liturgiczno-pielgrzymkowe
dla uczniów klas IV-VI
wtorek Kościół parafialny 1700 - 1800 ks. mgr Andrzej Szulej
         
Koło języka niemieckiego
dla uczniów klasy VIa
środa s. 13 1215 - 1300 mgr Anna Kosz-Bober
         
Koło języka niemieckiego
dla uczniów klasy VIb
środa s. 13 1320 - 1405 mgr Anna Kosz-Bober
         
Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
dla uczniów klas VI-tych
środa
(ostatnia miesiąca)
s. 16 1415 - 1500 mgr Anna Kosz-Bober
         
Kółko matematyczne
dla uczniów klas VI-tych
wtorek
(co dwa tygodnie)
s. 11 1415 - 1500 mgr Danuta Soboń
         
Język ukraiński
dla uczniów klas V i VI-tych
sobota al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1225 - 1310 mgr Dorota Szostak
         
Język ukraiński
dla uczniów klas V i VI-tych
środa al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1700 - 1745 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
dla uczniów klas V i VI-tych
środa al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1750 - 1835 mgr Dorota Szostak
 
Język ukraiński
"Słowa w muzykę i kolory przebrane"
dla uczniów klas IV-VI
sobota
(pierwsze soboty
w miesiącu)
al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1310 - 1510 mgr Dorota Szostak
 
Religia greckokatolicka
dla uczniów klas IV-VI
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1325 - 1410
1420 - 1505
ks. dr Jarosław Storoniak
         
Zajęcia "Świat wartości"
dla uczniów klas IV-VI
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1705 - 1735 ks. dr Jarosław Storoniak
         
Koło religii greckokatolickiej
dla uczniów klas IV-VI
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1745 - 1830 ks. dr Jarosław Storoniak
         
Wychowanie do życia w rodzinie
dla uczniów klasy VIa
wtorek s. 11   730 - 815 mgr Krystyna Wawro
         
Wychowanie do życia w rodzinie
dla uczniów klasy VIb
środa s. 11   730 - 815 mgr Krystyna Wawro
         
Koło plastyczne
dla uczniów klasy IV-VI
środa
(co dwa tygodnie)
s. 17 1510 - 1550 mgr Joanna Kutnik
 
Basen
dla uczniów klas VI-tych
środa Gimnazjum nr 5 1905 - 2035 mgr Bożena Okuszko
 
 
 

S K S - y

         
         
SKS - lekkoatletyka

poniedziałek

s. 8 1510 - 1650 mgr Dorota Góra
         
SKS - lekkoatletyka

czwartek

s. 8 1415 - 1500 mgr Dorota Góra
         
         
SKS - piłka nożna wtorek s. 8 1505 - 1550 mgr Konrad Radecki
         
SKS - piłka nożna

środa

s. 8 1510 - 1650 mgr Konrad Radecki
         
       

 

 

Kształcenie specjalne
(rewalidacja)

 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne
dla ucznia klasy IV-tej
wtorek s. 20 1105 - 1305 mgr Anna Wojnowska
 
Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia z dysfunkcją słuchu w oparciu o programy komputerowe wtorek s. 20 1305 - 1315 mgr Anna Wojnowska
 
 

 

Zajęcia dodatkowe

         
Zajęcia karate                             --> stronka www poniedziałek
środa
s. 22 1700 - 1800 p. Marcin Frelich
tel.: 694-830-919
         
Zajęcia taneczne
- Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier

dla klas 0-6
  
środa s. 22 1215 - 1300 p. Katarzyna Kochalska
czwartek s. 22 1110 - 1155 p. Renata Miry-Kusak
         
         

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej

 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
dla uczniów klas III - VI
poniedziałek s. 9 1300 - 1400 mgr Beata Mącik
 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
dla uczniów klas III - VI
wtorek s. 9 1300 - 1400 mgr Zofia Jakóbczak
 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
dla uczniów klas III - VI
środa s. 9 1300 - 1400 mgr Ewa Koniczyńska
 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
dla uczniów klas III - VI
środa s. 9 1500 - 1600 mgr Magdalena Cękalska
 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
dla uczniów klas III - VI
czwartek s. 9 1200 - 1400 p. Halina Kadłubowska
 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
dla uczniów klas III - VI
piątek s. 9 1300 - 1400 mgr Jolanta Piwowarska
 
 

G r u p a    g i m n a z j a l n a
 

Religia greckokatolicka
dla uczniów grupy gimnazjalnej
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1515 - 1600
1610 - 1655
ks. dr Jarosław Storoniak
         
Zajęcia "Świat wartości"
dla uczniów grupy gimnazjalnej
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1705 - 1735 ks. dr Jarosław Storoniak
         
Koło religii greckokatolickiej
dla uczniów grupy gimnazjalnej
niedziela al. Warszawska 71 (sala dydaktyczna) 1745 - 1830 ks. dr Jarosław Storoniak
         

Jesteśmy otwarci na powstanie nowych form zajęć pozalekcyjnych.
Czekamy na zgłoszenia

 

 
 
 

Sprawozdania z podejmowanych działań

 
 
 

 

Powrót na stronę główną