Szkolne Koło Turystyki Pieszej i Rowerowej

      W zajęciach Szkolnego Koła Turystyki Pieszej i Rowerowej biorą udział uczniowie klas 4-6. Odbywają się one na terenie szkoły i w formie wycieczek. 


W ramach tych spotkań uczniowie zapoznają się:


z budową i zasada działania kompasu i busoli;
z zasadami posługiwania się planem i mapą;
z zasadami udzielania pierwszej pomocy:
budowa i wyposażeniem roweru;
organizacja wycieczek;
ochrona przyrody.

Ponadto uczestniczą w następujących zajęciach terenowych i wycieczkach:


rowerowy tor przeszkód;
wycieczka "Poznajemy Stary Lublin";
przyroda Ogrodu Botanicznego;
wycieczka do lasu Stary Gaj;
Nekropolie Lublina;
zajęcia na sztucznym lodowisku.

Biorą również udział w szkoleniu i zawodach dotyczących biegów na orientację.

Opiekunem koła jest p. Konrad Radecki.

 

GALERIA
 


Powrót na stronę główną