P r a c o w n i c y   s z k o ł y


 

N A U C Z Y C I E L E

 

  
 

Odział przedszkolny (zerowy)

 

                                                                
                         Odział przedszkolny
(zerowy)                                      
                                                                                        Odział przedszkolny (zerowy) 
"wydłużony"              
                           - mgr Anna Saran-Matuszak
   
                         e-mail: ania.sama@vp.pl                          - mgr Paulina Wójcik
                             
                                                                    e-mail: paulka251@wp.pl
 

        Język angielski                            Rytmika                                     Religia

         -
 mgr Magdalena Cękalska              - mgr Katarzyna Wiśniewska          - s. mgr Anna Piętak 
           
e-mail: magda.kulas@hotmail.com        e-mail: mrs.wisniewska@gmail.com      e-mail: siostraanna@onet.pl

                                                                                                                   - ks. dr Jarosław Storoniak
                                                                                                                    
(religia greckokatolicka)
                                                                                                                                                                                                  
e-mail: j.storoniak@wp.pl

                            Gimnastyka korekcyjna                      Zajęcia logopedyczne
                             - mgr Dorota Góra                                 - mgr Paulina Strugalska
                               e-mail: dorota.gora@vp.pl                         e-mail: paulina.strugalska@gmail.com

 
 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasa I "a"

 - mgr Ewa Koniczyńska
  
e-mail: ekoniczynska@autograf.pl
 

Klasa I "b"

 -
mgr Ewelina Zakrzewska
  
e-mail:
ewelcia1@poczta.onet.pl

Klasa II "a"

  - mgr Małgorzata Kędzierska
  
e-mail: malgosk@g.pl  
 

Klasa II "b"

 - mgr Jolanta Piwowarska
 
 e-mail:
jola.piw1@wp.pl
 

Klasa III "a"

  - mgr Beata Mącik
   
e-mail: beatamacik@wp.pl

 

Klasa III "b"

 - mgr Krystyna Szerzeniewska
  
e-mail:
krysiaszerzeniewska@vp.pl
 

 

Język angielski 
 

 - mgr
Magdalena Cękalska
  
e-mail: magda.kulas@hotmail.com
   

 

Zajęcia komputerowe

 -
mgr Lucjan Miciuk

   e-mail: lmiciuk@sp14.lublin.eu

 

Religia

 - s. mgr Anna Piętak

 
 e-mail: siostraanna@onet.pl

 - ks. dr Jarosław Storoniak
  
(religia greckokatolicka)
    
e-mail: j.storoniak@wp.pl
 


 

Klasy IV-VI

 

Język polski

 - mgr Ewa Czajka-Kamińska
   
e-mail: ewaczajka-kaminska@wp.pl

 - mgr Bożenna Doktór
   
e-mail: bodo_54@gazeta.pl
 
 -
mgr Katarzyna Mazur
  
e-mail: kasiamazur1212@tlen.pl

Język angielski

 -
mgr
Magdalena Cękalska
 
e-mail: magda.kulas@hotmail.com

 - mgr Katarzyna Jonak
  
e-mail: kasia.jonak@gmail.com
 
 -
mgr Jakub Rzeźnik
  
e-mail: kjuba2@o2.pl

 

Język niemiecki
 
 -
mgr Anna Kosz-Bober
  
e-mail: ania7355@wp.pl

Język ukraiński
 
 -
mgr Dorota Szostak
  
e-mail: translavia@o2.pl
Historia
 
 -
mgr Katarzyna Mazur
  
e-mail: kasiamazur1212@tlen.pl

Matematyka

 - mgr Danuta Soboń
  
e-mail: danutasobon@wp.pl

 - mgr inż. Ewa Tomaszewska
  
e-mail: ewa.tomaszewska.sp14@o2.pl

 

Przyroda
 
 -
 mgr
Katarzyna Jonak
  
e-mail: kasia.jonak@gmail.com

 - mgr Monika Domańska
  
e-mail: www4www@wp.pl
    urlop zdrowotny

 - mgr Krystyna Wawro
  
e-mail: kwawro@sp14.lublin.eu

 

Przygot. do życia w rodzinie
 
 -
 mgr
Katarzyna Jonak
  
e-mail: kasia.jonak@gmail.com

 - mgr Monika Domańska
  
e-mail: www4www@wp.pl
    urlop zdrowotny

 - mgr Krystyna Wawro
  
e-mail: kwawro@sp14.lublin.eu

 
Zajęcia komputerowe

 - mgr Jacek Daniel
   e-mail: jzd4@poczta.onet.pl

 - mgr Elżbieta Mazur
   e-mail: mazure@autograf.pl
    urlop zdrowotny

 - mgr Lucjan Miciuk
   e-mail: lmiciuk@sp14.lublin.eu

 

Informatyka

 - mgr Jacek Daniel
   e-mail: jzd4@poczta.onet.pl

 - mgr Elżbieta Mazur
   e-mail: mazure@autograf.pl
    urlop zdrowotny

Technika

 - mgr Jacek Daniel
   e-mail: jzd4@poczta.onet.pl

 - mgr Elżbieta Mazur
   e-mail: mazure@autograf.pl
    urlop zdrowotny

 

Muzyka
 
 -
mgr Katarzyna Wiśniewska
  
e-mail: mrs.wisniewska@gmail.com

Plastyka
 
 -
mgr Joanna Kutnik
  
e-mail: joko99@o2.pl

Wychowanie fizyczne
 
 -
mgr Dorota Góra
  
e-mail: dorota.gora@vp.pl
 

 - mgr Konrad Radecki
  
e-mail: konradradecki@wp.pl

Religia
 
 -
s. mgr Anna Piętak
  
e-mail: siostraanna@onet.pl
 
 -
ks. Andrzej Szulej
  
e-mail: a.szulej@kuria.lublin.pl

 - ks. dr Jarosław Storoniak
  
(religia greckokatolicka)
    
e-mail: j.storoniak@wp.pl
  

 

Zajęcia rewalidacyjne
   (surdopedagogika, terapia logopedyczna)

 - mgr Anna Wojnowska
  
e-mail: anna.wojnowska@onet.pl 

              

 

 

 

 
 Agendy szkolne
 

Świetlica szkolna
 
 -
Halina Kadłubowska
   e-mail: sabina_50@o2.pl
 

 
- mgr Bożena Okuszko
  
e-mail: bokuszko@o2.pl
 

 - mgr Elżbieta Piekarniak
   e-mail: elzbietap0@onet.eu

 - mgr Katarzyna Plewko
  
e-mail: kasiunia67@interia.pl

 -
mgr Jacek Ogorzałek
    
e-mail: jacek.ogo@interia.pl
     oddelegowanie do pracy związkowej
Biblioteka 
 
 -
mgr Monika Czapka (1/2 etatu)
  
e-mail:
monika.czapka@gmail.com

 - mgr Zofia Jakóbczak (1/2 etatu)
   e-mail: zojak@o2.pl

 - mgr Kinga Łukawska
  
e-mail: kinia.49@wp.pl

Pedagog

 - mgr Kamil Stefaniak
  
e-mail: kamil17272@interia.pl


        
         Godziny pracy
:
 
Poniedziałek:  900 - 1300
  
Wtorek:          730 - 1130
  
Środa:          1300 - 1700
  
Czwartek:     1200 - 1600
  
Piątek:         1000 - 1400
 

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 14 od 1915 roku
  


Pracownicy administracji i obsługi

 


Głowna księgowa
 - mgr Beata Furmanowicz (3/4 etatu)
    
e-mail:
bfurmanowicz@sp14.lublin.eu

Inspektor d/s płac i księgowości
 - mgr Monika Krawczyk (3/4 etatu)
   e-mail:
mkrawczyk@sp14.lublin.eu

Kierownik gospodarczy
 - mgr Magdalena Dziubałtowska
   e-mail: mdziubaltowska@sp14.lublin.eu

 - mgr Mirosława Świderska
   e-mail: mswiderska@sp14.lublin.eu
    długotrwałe zwolnienie lekarskie

Inspektor d/s kadr
 - mgr Beata Fijołek (3/4 etatu)
   e-mail:bfijolek@sp14.lublin.eu
 
Inspektor d/s administracji 
 - mgr Agnieszka Wróbel
   e-mail: awrobel@sp14.lublin.eu

Intendent
 - mgr Agnieszka Parol (3/4 etatu)
      e-mail: aparol@sp14.lublin.eu

 

Usługi informatyczne
   Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 - pan Sylwester Kulisz
      e-mail: sylwester.kulisz@gmail.com


Kucharz
 - p. Marianna Listosz

Pomoc kuchenna
 - p. Bogumiła Burcon
     (3/4 etatu)

 -
p. Agnieszka Królik
     (1/2 etatu),

Pomoc nauczyciela
 - p. Anna Skubicha (0,65  etatu)

Woźne
 - p. Renata Wanicka
 - p.
Wnuk (1/2 etatu)
 - p. Ewa Wolińska  

Sprzątaczki
  - p. Katarzyna Kaszuba (3/4 etatu)
 
- p. Mariola Woch (1/2 etatu)
 
- p. Alina Osik (1/2 etatu)

Konserwatorzy
 -  p. Jan Kiljański (3/4 etatu)
 - p. Antoni Woć

Dozorcy
 - p. Henryk Dorota (3/4 etatu)
 - p. Grzegorz Gospodarczyk (3/4 etatu)
 
- p.
Mirosław Kisiel  (1/2 etatu)
 -  p. Stanisław Okupny
 (1/2 etatu)
 

Opiekun dzieci i młodzieży przy
    przejściu dla pieszych w drodze do i
    ze szkoły
 - p. Marzena Marcinek
 - p. Stanisław Hołyk
    długotrwałe zwolnienie lekarskie
 - p. Ma
riola Woch

 

   

Powrót na stronę główną