Pracownie komputerowe dla szkół


.

 

>>>    Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie informuje, że szkoła posiada dwie nowe pracownie komputerowe, sfinansowane w całości ze środków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu po stronie polskiej było Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w latach 2004-2008 realizowało program "Pracownie komputerowe dla szkół".
             Pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy  (łącznie w każdej pracowni jest 10 stanowisk uczniowskich, oraz stanowisko nauczycielskie. W Multimedialnym Centrum Informacji znajduje się: 4 komputery,  sieciowa drukarka laserowa, skaner. Dopełnieniem powyższego wyposażenia jest mobilny zestaw multimedialny złożony z komputera przenośnego i wideoprojektora. Wszystkie komputery są połączone w sieć i mają dostęp do Internetu.
             W pracowniach są prowadzone lekcje ze wszystkich przedmiotów. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że tak nowoczesne wyposażenie przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu nauczania oraz będzie dodatkową zachętą dla uczniów do podjęcia nauki w naszej szkole.
 

Rok 2005

Szkoła otrzymała:

  • pracownię komputerową wraz z Internetowym Centrum Multimedialnym w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
     

Rok 2007

Szkoła otrzymała:

  • pracownię komputerową wraz z Internetowym Centrum Multimedialnym w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Powrót na stronę główną