N a s z e    p u b l i k a c j e


.

       
       


   

Lp.

T y t u ł y   a r t y k u ł ó w

Autorzy  artykułów

         
         
  1.

Testy do badania dojrzałości szkolnej. Ich przydatność w pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego.

    Elżbieta Piekarniak
  Krystyna Szerzeniewska
         
  2. Gry i zabawy ciekawą propozycją na przerwy śródlekcyjne i zajęcia ruchowe     Elżbieta Piekarniak
         
  3. Telewizyjne wzorce zachowań dziecięcych.     Anna Rachimow
  Anna Kęska
         
  4. Bajkoterapia, jako forma terapii pedagogicznej.     Agnieszka Piłat
         
  5. Gdy dziecko jest chore na cukrzycę: str.1, str.2, str.3     Konrad Radecki
         
   

  więcej

   
         

Powrót na stronę główną