T a k     p r a c u j e m y

     

Zespoły zadaniowe

     

A g e n d y   s z k o l n e

     
Sprawozdanie z realizacji Planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły sprawozdanie mgr Katarzyna Mazur
Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej sprawozdanie mgr Katarzyna Mazur
Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy gotowości dziecka
do szkoły
sprawozdanie mgr Ewa Koniczyńska
Raport z przeprowadzonej diagnozy umiejętności uczniów po klasie pierwszej
- Arkusz wyników kart pracy do diagnozy klasy 1a
- Arkusz wyników kart pracy do diagnozy klasy 1b 
sprawozdanie

sprawozdanie
sprawozdanie
mgr Jolanta Piwowarska
Raport z przeprowadzonej diagnozy umiejętności uczniów po klasie drugiej sprawozdanie mgr Krystyna Szerzeniewska
Analiza frekwencji uczniów klas 0-VI sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
Prymusi klas IV-VI

lista

mgr Monika Domańska
Wyniki sprawdzianu kompetencji uczniów klas III-cich sprawozdanie mgr Anna Saran-Matuszak
Wyniki nauczania z języka angielskiego uczniów klas III-cich sprawozdanie mgr Małgorzata Maliszewska
Wyniki sprawdzianu polonistycznego uczniów klas IV sprawozdanie mgr Danuta Sugier
Wyniki sprawdzianu polonistycznego uczniów klas V sprawozdanie mgr Katarzyna Mazur
Wyniki sprawdzianu polonistycznego uczniów klas VI sprawozdanie mgr Ewa Czajka-Kamińska
Wyniki sprawdzianu języka angielskiego uczniów klas IV sprawozdanie mgr Jakub Rzeźnik
.
Wyniki sprawdzianu matematycznego uczniów klas IV-tych
- Raport : sesja 2
- Raport : sesja 3
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
mgr Wioletta Śledź
Wyniki sprawdzianu matematycznego uczniów klas V-tych sprawozdanie mgr Danuta Soboń
.
Sprawozdanie z badania wyników nauczania z matematyki w klasach VI-tych
- Raport : klasa VIc sesja 2
- Raport : klasa VIc sesja 3
sprawozdanie

sprawozdanie
sprawozdanie
mgr Danuta Soboń
mgr Wioletta Śledź
Wyniki próbnego sprawdzianu kompetencji uczniów klas VI-tych sprawozdanie mgr Ewa Czajka-Kamińska
.
Wyniki sprawdzianu kompetencji uczniów klas VI-tych sprawozdanie mgr Ewa Czajka-Kamińska
.
Efekty kształcenia w sferze dydaktycznej sprawozdanie mgr Danuta Soboń
Zestawienie wyników nauczania i zachowania klas I-VI sprawozdanie mgr Elżbieta Mazur
Porównawcze zestawienie wyników nauczania klas IV-VI sprawozdanie mgr Małgorzata Maliszewska
Zestawienie wyników konkursowych: Alfik sprawozdanie mgr Danuta Soboń
Zestawienie wyników konkursowych: Kangur sprawozdanie mgr Danuta Soboń
Zestawienie wyników Szkolnego Konkursu Recytatorskiego sprawozdanie mgr Anna Saran-Matuszak
.
Zestawienie wyników Międzyszkolnego
Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2012"
sprawozdanie mgr Lucjan Miciuk
.
Szkolny konkurs plastyczny „Moje bezpieczne wakacje 2013”
dla klas I - III
sprawozdanie mgr Małgorzata Kędzierska
mgr Jolanta Piwowarska
.
Analiza sukcesów uczniów poszczególnych klas 0-3
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
sprawozdanie mgr Jolanta Piwowarska
Analiza sukcesów uczniów poszczególnych klas 4-6
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
sprawozdanie mgr Małgorzata Maliszewska
Wykaz zajęć dodatkowych poza podstawą programową (KN) w klasach I-III sprawozdanie mgr Wioletta Śledź
Wykaz zajęć dodatkowych poza podstawą programową (KN) w klasach IV-VI sprawozdanie mgr Wioletta Śledź
Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych sprawozdanie mgr Jakub Rzeźnik
Wykaz zrealizowanych wycieczek sprawozdanie mgr Anna Saran-Matuszak
Udział nauczycieli w pozaszkolnych formach doskonalenia sprawozdanie mgr Krystyna Szerzeniewska
Świetlica szkolna sprawozdanie p.  Halina Kadłubowska
Biblioteka sprawozdanie mgr Kinga Łukawska
Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas 0-wych sprawozdanie mgr Ewa Koniczyńska
Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas I-III sprawozdanie mgr Ewelina Błasik-Zakrzewska
Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas IV-tych sprawozdanie mgr Wioletta Śledź
Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas V-tych sprawozdanie mgr Danuta Soboń
Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas VI-tych sprawozdanie mgr Danuta Sugier
Pedagog sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
Samorząd Uczniowski sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
mgr Jakub Rzeźnik
PCK sprawozdanie mgr Katarzyna Plewko
SKO sprawozdanie mgr Elżbieta Piekarniak
.
Sprawozdanie z realizacji programu
"Moje dziecko idzie do szkoły"
sprawozdanie mgr Małgorzata Kędzierska
mgr Jolanta Piwowarska
.
Sprawozdanie z realizacji programu
"Radosny uśmiech, radosna przyszłość"
sprawozdanie mgr Małgorzata Kędzierska
mgr Jolanta Piwowarska
.
Sprawozdanie z realizacji programu
"Bezpieczny uczeń"
sprawozdanie mgr Małgorzata Kędzierska
mgr Jolanta Piwowarska
.
Sprawozdanie z realizacji programu
"Klub bezpiecznego Puchatka"
sprawozdanie mgr Małgorzata Kędzierska
mgr Jolanta Piwowarska
.
Zagadnienia wychowawcze sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
Zagadnienia opiekuńcze sprawozdanie p. Halina Kadłubowska
Pomoc socjalna sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
Zagadnienia profilaktyczno-zdrowotne sprawozdanie mgr Monika Domańska
mgr Bożena Okuszko
Zapobieganie absencji sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
Zapobieganie agresji sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
Mundurki szkolne sprawozdanie mgr Kamil Stefaniak
Realizacja programu „Od grosika do złotówki” sprawozdanie mgr Ewelina Zakrzewska
Pozyskiwanie środków unijnych sprawozdanie p. Halina Kadłubowska
Szkoła z pasją sprawozdanie mgr Monika Czapka
Promocja szkoły sprawozdanie mgr Katarzyna Wiśniewska

 

O d d z i a ł    z e r o w y
 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia
 

Język angielski dla uczniów klas 0-wych

     sprawozdanie

mgr Małgorzata Maliszewska

Rytmika dla uczniów klas 0-wych

     sprawozdanie

mgr Katarzyna Wiśniewska

Religia dla uczniów klas 0-wych

     sprawozdanie

s. mgr Anna Piętak

Zajęcia wykraczające poza podstawę programową
dla uczniów klas 0-wych

     sprawozdanie

mgr Paulina Wójcik

 

E d u k a c j a    w c z e s n o s z k o l n a
 

Zajęcia wyrównujące wiedzę i rozwój ucznia
 

Bajkoterapia dla uczniów klas I-III sprawozdanie mgr Kinga Łukawska
Internet źródłem wiedzy sprawozdanie mgr Monika Czapka
Zajęcia na basenie dla dziewcząt klas 1-szych

sprawozdanie

mgr Dorota Góra

Zajęcia na basenie dla dziewcząt klas 1-szych

sprawozdanie

mgr Konrad Radecki

     

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia
 

Edukacja informatyczna dla uczniów klas III-cich

sprawozdanie

mgr Lucjan Miciuk

Zespół instrumentalno-muzyczny dla uczniów klas I-III

sprawozdanie

s. mgr Anna Piętak

Zajęcia na basenie dla chłopców klas 1-szych

sprawozdanie

mgr Dorota Góra

Zajęcia na basenie dla chłopców klas 1-szych

sprawozdanie

mgr Konrad Radecki

Nauka języka ukraińskiego

sprawozdanie

mgr Dorota Szostak

Koło języka ukraińskiego

sprawozdanie

mgr Dorota Szostak

     

K l a s y      I V - V I
 

Zajęcia wyrównujące wiedzę i rozwój ucznia
 

Koło języka angielskiego dla uczniów klas VI-tych sprawozdanie mgr Jakub Rzeźnik
Koło informatyczne dla uczniów klas IV-VI

sprawozdanie

mgr Elżbieta Mazur
     

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia
 

Koło języka angielskiego dla uczniów klas VI-tych sprawozdanie mgr Jakub Rzeźnik
Koło języka niemieckiego dla uczniów klasy VIa sprawozdanie mgr Anna Kosz-Bober
Koło języka niemieckiego dla uczniów klasy VIb sprawozdanie mgr Anna Kosz-Bober
Koło języka niemieckiego dla uczniów klasy VIc sprawozdanie mgr Anna Kosz-Bober
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z przyrody dla uczniów klas IV-VI sprawozdanie mgr Monika Domańska
Wychowanie do życia w rodzinie
dla uczniów klasy Va
sprawozdanie mgr Monika Domańska
Wychowanie do życia w rodzinie
dla uczniów klasy Vb
sprawozdanie mgr Monika Domańska
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas VI sprawozdanie mgr Krystyna Wawro
Chór

sprawozdanie

mgr Katarzyna Wiśniewska
Zespół instrumentalno-muzyczny dla uczniów klas IV-VI

sprawozdanie

s. mgr Anna Piętak

Nauka języka ukraińskiego

sprawozdanie

mgr Dorota Szostak

Koło języka ukraińskiego

sprawozdanie

mgr Dorota Szostak

Zajęcia na basenie dla uczniów klas VI-tych

sprawozdanie

mgr Dorota Góra
mgr Konrad Radecki
SKS - lekkoatletyka

sprawozdanie

mgr Dorota Góra
SKS - piłka nożna

sprawozdanie

mgr Konrad Radecki
     

Jesteśmy otwarci na powstanie nowych.
Czekamy na zgłoszenia

     

Powrót na stronę główną