Projekt "Pierwsze doświadczenia uczniowskie drogą do wiedzy"


 

 

     Klasa II c , wraz z wychowawczynią p. Krystyną Szerzeniewską, od pierwszego września 2009 r. uczestniczy w Projekcie  "Pierwsze doświadczenia uczniowskie drogą do wiedzy".

      Zajęcia sponsorowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Zajęcia prowadzone są w Trzech Ośrodkach Zainteresowań .

     W czasie ich trwania u  uczniów rozwijane są inteligencje wielorakie:

  • inteligencja ruchowa, 

  • matematyczno-logiczna,

  • wizualno-przestrzenna,

  • przyrodnicza,

  • muzyczna,

  • interpersonalna,

  • intrapersonalna.

      

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:


.

     Od nowa    
.