„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”


 

Od marca 2009 r. nasza szkoła uczestniczy w realizacji Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jego koncepcja oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać (Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera). Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja programu odbywa się w III etapach. Trzy kolejne roczniki uczniów rozpoczynających naukę w szkole skorzysta z 50 bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te jako pierwsza prowadziła ze swoją klasą wychowawczyni p. K. Szerzeniewska, a obecnie p. E. Koniczyńska.

W czasie zajęć dzieci rozwijały różne rodzaje inteligencji: językową, matematyczno – logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną i ruchową. Pozyskane przez nas pomoce dydaktyczne zgromadzone w trzech Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań sprzyjały rozwijaniu wszystkich inteligencji, odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalały zainteresowania, rozwijały zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz profilem inteligencji.

Szersze informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.pierwszaki.eu

                                                                                               Ewa Koniczyńska   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć......

 

 


.

     Od nowa    
.