Z a p i s y

S Z K O Ł A     P O D S T A W O W A    N r  1 4
im. Tadeusza Kościuszki
20-824 Lublin , Al. Warszawska 94
tel. / fax.  (81) 53 33 057

                            Szanowni Państwo !

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie serdecznie zaprasza
wszystkich chętnych do zapisu dzieci do klas zerowych i pierwszych.

 

Tutaj można pobrać wzory podań o przyjęcie dziecka do naszej szkoły:
Podanie o przyjęcie dziecka do zerówki
Podanie o przyjęcie dziecka do klasy I-szej

Podanie o przyjęcie dziecka do klas wyższych

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
 

Wykaz obowiązujących w roku szkolnym 2014-2015  Programów nauczania

 

 
  Nasza szkoła zapewnia:  
   

- kontynuację wychowawstwa od klasy 0 do klasy 3-ciej
-
poczucie bezpieczeństwa
-
jasny i spójny program wychowawczy
- przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji
- mało liczne klasy
- optymalne warunki dla rozwoju każdego ucznia
- solidne przygotowanie do dalszych etapów kształcenia
- rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych
- udział w olimpiadach, konkursach, spartakiadach
- kompetentną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
- stały dostęp do Internetu
- interesującą ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych
- bezpłatną naukę dwóch języków obcych
- naukę pływania, tańca, jazdy na nartach, łyżwach
- bezpłatne zajęcia korygujące wady postawy
- wspomaganie uczniów mających kłopoty z nauką
- bezpłatne zajęcia logopedyczne
- nowocześnie wyposażone klasopracownie informatyczne i multimedialne
- świetlicę szkolną czynną do godz. 1800
- smaczne i bardzo tanie obiady
- atrakcyjne kolonie, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki
- wszechstronną współpracę z Rodzicami
- comiesięczne konsultacje z Rodzicami
- wysoki poziom jakości świadczonych usług

   

Absolwenci naszej szkoły posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym w szkole przez siebie wybranej.

Sprawnie posługują się co najmniej jednym językiem obcym. Umiejętnie wykorzystują media do nauki i pracy (komputer, Internet). Mają silne, emocjonalne więzi z miastem, regionem i krajem. Posiadają umiejętności pracy zespołowej. Są kreatywni, przedsiębiorczy, odpowiedzialni i obowiązkowi.

Chętnie uczą się i doskonalą. Łatwo komunikują się z innymi. Wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, posiadają wysokie morale. Są wrażliwi na sytuację drugiego człowieka, odczuwają potrzebę niesienia pomocy innym.

Dbają o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia. Umiejętnie korzystają z dóbr kultury, sami uczestniczą w życiu kulturalnym, a także tworzą go. Bezpiecznie, odpowiedzialnie poruszają się po drogach jako piesi, rowerzyści, a w przyszłości - kierowcy pojazdów. Reprezentują postawę proekologiczną.

Mają szacunek dla rodziny, uznają trwałe wartości ogólnoludzkie. Żyją w zgodzie z innymi, ze światem oraz z samym sobą. Chętnie utrzymują kontakty ze swoją szkołą po jej ukończeniu.
 

   
  Już od klasy 0-wej zapewniamy dodatkowo:
- kontynuację wychowawstwa od klasy 0 do klasy 3-ciej
- bezpłatną naukę języka angielskiego
- zajęcia muzyczne: rytmiczno-ruchowe
- zajęcia korygujące wady postawy
 

 

W y k a z   p o d r ę c z n i k ó w
obowiązujących w klasach zerowych
w roku szkolnym 2013/2014:


 

Tropiciele

Autorzy cyklu: B. Garońska, E. Raczek,
Wydawnictwo: WSiP

   1. Teczka ucznia:

          • Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne. Karty pracy. Wychowanie przedszkolne.
             Pięciolatek. Części 1-4. Aut.: Gawrońska B., Raczek E.

          • Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne. Wyprawka. Wychowanie przedszkolne.
             Pięciolatek. Aut.: Gawrońska B., Raczek E.

          • Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne. Matematyka. Wyprawka. Wychowanie przedszkolne.    
             Pięciolatek. Aut.: Gawrońska B., Raczek E.

          • Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne. Zeszyt grafomotoryczny. Wychowanie przedszkolne.   
             Pięciolatek. Aut.: Gawrońska B., Raczek E.

          • Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne. Książka. Wychowanie przedszkolne.
             Pięciolatek praca zbiorowa .

 
  2. Język angielski: „New Sparks Starter” M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska
          Wydawnictwo OXFORD.

    3. Religia: „Jestem dzieckiem Bożym”
        Wydawnictwo: „Gaudium”, Lublin.
 

    Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek Miasta Lublin.    Kliknij po szczegóły


W y p r a w k a

do 0 klasy 2013/2014

Lp.

Nazwa artykułu Ilość sztuk
 
1. Blok rysunkowy A4 2
2. Blok techniczny A4 1
3. Blok rysunkowy - kolorowe kartki A4 1
4. Blok techniczny - kolorowe kartki A4 1
5. Papier kolorowy - mały 1
6. Papier kolorowy - duży 1
7. Zeszyt w 3-linie 16.- podpisany 1
8. Zeszyt w kratkę 16k. - podpisany 1
9. Strugaczka z pojemniczkiem 1
10. Ołówki 2
11. Gumka 1
12. Nożyce 1
13. Plastelina 1
14. Duży pędzel 1
15. Mały pędzel 1
16. Farby plakatowe 1
17. Farby akwarelowe 1
18. Komplet patyczków do liczenia 1
19. Klej 1
20. Kredki ołówkowe 1
21. Kredki "Bambino" 1
22. Bibuła 1
23. Teczka na rysunki - podpisana 1
24. Worek z ciapami - podpisany 1
25. Strój gimnastyczny (biała, bawełniana bluzka, spodenki, tenisówki) .

                                                                                                                                                                 DRUKUJ

 

Od klasy I-szej oferujemy dodatkowo:
- kontynuację wychowawstwa od klasy 1-szej do klasy 3-ciej
- bezpłatną naukę języka angielskiego
- zajęcia umuzykalniające
- naukę pływania
- dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe
- zajęcia korygujące wady postawy
- zajęcia wyrównywania wiedzy
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia z origami
- zajęcia z bajkoterapii.
 

 

W y k a z   p o d r ę c z n i k ó w
obowiązujących w klasach pierwszych
w roku szkolnym 2013/2014:

 

Tropiciele

Autorzy cyklu: praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP

1.  Pakiet dla ucznia w pudełku (BOX)

      • Tropiciele. Podręcznik. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1.
   Części 1-5 aut. Kołaczyńska M. Dymarska J., Nadarzyńska B.
 
• Tropiciele. Książeczka na dobry początek. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1
   Aut.: Kołaczyńska M. Dymarska J.
 
• Tropiciele. Wyprawka. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1.
   Części 1-2;  Aut.: Burdzińska A., Banasiak A.
 
• Tropiciele. Karty ćwiczeń. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1.
   Części 1-5; Aut.: Kołaczyńska M. Dymarska J.
 
• Tropiciele. Matematyka. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1.
   Części 1-5; Aut.: Burakowska E.
 
• Tropiciele. Zeszyt do ćwiczeń w pisaniu. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1
   Aut.: Bredek-Morawska J.
 
• Tropiciele. Zeszyt z ćwiczeniami matematycznymi. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1
   Aut.: Bredek-Morawska J.
 
• Tropiciele. Karty plastyczne. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1
   Aut.: praca zbiorowa
 
• Zajęcia komputerowe. Podręcznik z CD-rom. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1
   Aut.: Kręcisz D., Lewandowska B., Kulesza A.
 
• Tropiciele. Lektury do boxu. CD audio. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1
   Aut.: praca zbiorowa
 

 2. Język angielski: „Bugs World 1” - podręcznik i ćwiczenia wersja A;
Wydawnictwo: MACMILLAN.

 3. Religia: Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, red. P. Goliszek
Wydawnictwo: „Gaudium”, Lublin.

 

      Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek Miasta Lublin.    Kliknij po szczegóły

 

W y p r a w k a

do I klasy 2013/2014
 

Lp.

Nazwa artykułu Ilość sztuk
 
1. Blok rysunkowy A4 3
2. Blok techniczny A4 4
3. Blok rysunkowy - kolorowe kartki A4 1
4. Blok techniczny - kolorowe kartki A4 2
5. Papier kolorowy (duży i mały) po 1
6. Papier kolorowy - duży 1
7. Zeszyt w 3-linie 16.- podpisany 2
8. Zeszyt w kratkę 16k. - podpisany 2
9. Strugaczka z pojemniczkiem 1
10. Ołówki 2
11. Gumka 1
12. Nożyce 1
13. Plastelina 1
14. Pędzle 2
15. Liczydła małe 1
16. Farby plakatowe 1
17. Klej 2
18. Kredki 1 op.
19. Bibuła 3 kolory
20. Teczki papierowe - podpisane 2
21. Worek z ciapami - podpisany 1


                                                                                                                                                                DRUKUJ

 

     
 

Od klasy II-giej proponujemy:
- zajęcia usprawniające samodzielne uczenie się
- zajęcia poświęcone efektywnym technikom uczenia się
- zajęcia w ramach Klubu Małych Matematyków
- wspólne wyjazdy z Rodzicami
- udział w koloniach, zimowiskach, kuligach.

 

   

Od klasy III-ciej zapewniamy ponadto:
- zajęcia z edukacji informatycznej
- zajęcia w ramach Klubu Małych Informatyków
- zajęcia w ramach kół zainteresowań z matematyki, informatyki, plastyki,
   filatelistyki, tańca towarzyskiego, szachy
- zajęcia w ramach zielonych szkół
.

 

 

Od klasy IV-tej naszą ofertę wzbogacamy o:
- zajęcia z ruchu drogowego kończące się zdobyciem karty rowerowej
- koła zainteresowań: polonistyczne, literackie, dziennikarskie, informatyczne, techniczne, ekologiczne,
  turystyczne, klub europejski, klub młodych pedagogów, chór szkolny, zespół instrumentalny
- zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka, aerobik, nauka jazdy na łyżwach i nartach.


 

   

Od klasy V-tej proponujemy:
- tworzenie stron internetowych
- tworzenie cyklicznych audycji emitowanych w szkolnym radiowęźle.
 

 

W klasie VI-tej dodatkowo:
- bezpłatną naukę języka niemieckiego
- zajęcia utrwalające i systematyzujące zdobytą wiedzę
- zajęcia przygotowujące do obowiązkowego sprawdzianu VI-to klasisty
- udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, spartakiadach
- bezpłatne zajęcia na basenie
- dodatkowe zajęcia wybrane przez uczniów


 


T
utaj
można pobrać wzory podań o przyjęcie dziecka do naszej szkoły:
Podanie o przyjęcie dziecka do zerówki
Podanie o przyjęcie dziecka do klasy I-szej

Podanie o przyjęcie dziecka do klas wyższych

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                            
 Dyrektor Szkoły
                                                                                              
mgr Lucjan Miciuk
Więcej o nas

Powrót na stronę główną