Zastępstwa w dniu 2015-04-08 środa
Monika Domańska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 5 5b - Przyroda, 102 Rafał Niezgoda zamiast 1g1b  
7 5 5b - Przyroda, 102 Danuta Soboń zamiast 1g1b  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 I pn Jolanta Piwowarska    
         
Kinga Janicka
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 1g1b(1) - Język hiszpański, 104 Dorota Góra złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
  sz Dorota Góra    
         
Elżbieta Piekarniak
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 1 1d - Edukacja wczesnoszkolna, 50 Beata Grzegorczyk    
6 1 1d - Edukacja wczesnoszkolna, 50 Beata Grzegorczyk    
7 1 1d - Wychowanie fizyczne, 25 Beata Grzegorczyk    
8 1 1d - Zajęcia komputerowe, 125 Beata Grzegorczyk    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN